Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo dục thể chất Bóng rổ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 32tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 796.323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục thể chất Bóng rổ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 796.323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật bóng rổ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 435 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bóng rổ /
Tác giả: PortnovaIU, M,
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Coaching volleyball for dummies /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xviii, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN: 0470464690
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dave Bing :
Tác giả: Sharp Drew, ,
Mô tả vật lý: xii, 315 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 796.323092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Five-star basketball presents my favorite moves :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: vii, 129 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 796.3238
ISBN: 1930546599
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Coaching basketball for dummies /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 796.323077
ISBN: 0470149760
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bóng chuyền /
Tác giả: Klesep, Iu, N,
Mô tả vật lý: 556 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình bóng chuyền :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 347tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn