Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago Style for students and
Tác giả: Kate L, Turabian , revised by Wayne C, Booth, Gregory G, Colomb, Joseph M, Williams, and the University of Chicago Press editorial staff, ,
Mô tả vật lý: xv, 448 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 808.06
ISBN: 0226816370 (cloth : alkaline paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản /
Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 808.06
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Writing dissertation and grant proposals [electronic resource] : epidemiology, preventive medicine
Tác giả: Lisa Chasan-Taber, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (442 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 808.06
ISBN: 1466512075 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Students guidebook to proper citation in APA style /
Tác giả: Muriel Harris, ,
Mô tả vật lý: 41p. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 808.06
ISBN: 0536316414
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Students guidebook to resources and citation /
Tác giả: Glenn Kremer, ,
Mô tả vật lý: 41p. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 808.06
ISBN: 0536821380
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn