Trang 1 trong 3691 kết quả
Sắp xếp theo
The science of Stephen King :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 264p. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780471782476
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Firestarter /
Tác giả: King Stephen,
Mô tả vật lý: 510 p. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0751504394
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pattern recognition /
Tác giả: Gibson William,
Mô tả vật lý: 1 v.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0670875597 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bridge of souls /
Tác giả: McIntosh Fiona,
Mô tả vật lý: 512 p. : , map ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0060747609
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Krondor :
Tác giả: Feist Raymond E, ,
Mô tả vật lý: 352 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0002246953
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Someone comes to town, someone leaves town /
Tác giả: Doctorow Cory, ,
Mô tả vật lý: 315 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0765312786
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The last jihad :
Tác giả: Rosenberg Joel,
Mô tả vật lý: 352 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0765307154 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Step into chaos /
Tác giả: Shatner William, ,
Mô tả vật lý: xiii, 242 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0061052760
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Krondor :
Tác giả: Feist Raymond E, ,
Mô tả vật lý: 352 p. : , 1 map ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0002246945 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ignition /
Tác giả: Anderson Kevin J, ,
Mô tả vật lý: 320 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0312862709
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn