Trang 1 trong 1342 kết quả
Sắp xếp theo
The science of Stephen King :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 264p. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780471782476
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Red storm rising /
Tác giả: Wilson F, Paul,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780425101070
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Firestarter /
Tác giả: King Stephen,
Mô tả vật lý: 510 p. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0751504394
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The magicians of night /
Tác giả: Hambly Barbara, ,
Mô tả vật lý: 356, [1] p. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0345362594
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Krondor :
Tác giả: Feist Raymond E, ,
Mô tả vật lý: 352 p. : , 1 map ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0002246945 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Shadow of a Dark Queen /
Tác giả: Marr Melissa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0688124089
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pattern recognition /
Tác giả: Gibson William,
Mô tả vật lý: 1 v.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0670875597 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sea of swords /
Tác giả: Salvatore R, A, ,
Mô tả vật lý: 348 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0786918985
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Krondor :
Tác giả: Feist Raymond E, ,
Mô tả vật lý: 352 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0002246953
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ignition /
Tác giả: Anderson Kevin J, ,
Mô tả vật lý: 320 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0312862709
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn