Trang 1 trong 130 kết quả
Sắp xếp theo
The Feng Shui Detective /
Tác giả: Robert Jordan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 9781741755374
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tatterdemalion /
Tác giả: Succre Ray,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 0955496489
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nova War /
Tác giả: Reagan Ronald,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 9780230706804
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Act of Will /
Tác giả: Williamson Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 9780765321244
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Last Argument of Kings /
Tác giả: Corin Joshua,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 9780575077904
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Jonathan Strange & Mr. Norrell /
Tác giả: Clarke Susanna, ,
Mô tả vật lý: 782 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 0747570558
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Relative dementias /
Tác giả: Michalowski Mark,
Mô tả vật lý: 277 p. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 0563538449
Bộ sưu tập: Sách điện tử
False colors /
Tác giả: Beecroft Alex, ,
Mô tả vật lý: 333 p. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 0762436581
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Miss McAllister's ghost /
Tác giả: Fensham Elizabeth, ,
Mô tả vật lý: 281 p. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 9780702236464
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The secret of the Nagas :
Tác giả: Amish, ,
Mô tả vật lý: xviii, 396 p. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 9380658796
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn