Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Brill's New Pauly :encyclopaedia of the ancient world :Classical tradition /
Tác giả: Manfred Landfester, in collaboration with Hubert Cancik and Helmuth Schneider , English edition managing editor, Francis G, Gentry, assistant editors, Michael Chase,
Mô tả vật lý: v. <1-2, 4, 5, index > : , ill., maps ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9004122591 (v. 1 : hc : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lịch sử thế giới cổ đại /
Tác giả: Lương Ninh (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 272 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử thế giới cổ đại /
Tác giả: Lương Ninh (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9786040039385
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử thế giới cổ đại /
Tác giả: Lương Ninh, , , [ Và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 271tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử thế giới cổ đại /
Tác giả: Lương Ninh (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật lạnh ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, ,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.56
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Neolithic farming in Central Europe : an archaeobotanical study of crop husbandry practices /
Tác giả: -,
Mô tả vật lý: 209 p. : , ill., maps.
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 0203358007
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ancient cities :the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome /
Tác giả: Charles Gates , illustrations by Neslihan Yılmaz,
Mô tả vật lý: xxiii, 474 p. :, ill., maps ;, 26 cm
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 9780415498654 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fingerprints of the gods /
Tác giả: Graham Hancock , photographs by Santha Faiia,
Mô tả vật lý: 578 s., pl. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 0517887290
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lịch sử thế giới cổ đại /
Tác giả: Nguyễn Gia Phú, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn