Trang 1 trong 70 kết quả
Sắp xếp theo
Archaeological chemistry /
Tác giả: Goffer Zvi, ,
Mô tả vật lý: xxii, 623 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.1028
ISBN: 0471252883 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The archaeology of ethnicity :
Tác giả: Jones S, ,
Mô tả vật lý: xii, 180 p. : , ill., maps ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 930.189
ISBN: 0415141575 (hb : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The archaeology of time /
Tác giả: Lucas Gavin,
Mô tả vật lý: ix, 150 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0415311977 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Environmental archaeology and the social order /
Tác giả: Evans John G, ,
Mô tả vật lý: xv, 279 p. : , ill., maps ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0415304032
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Objects
Tác giả: Caple Chris,
Mô tả vật lý: xviii, 266 p.
Ký hiệu phân loại: 930.1028
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Time and archaeology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: vii, 172 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.11
ISBN: 0415117623
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bones, rocks and stars :
Tác giả: Turney Chris,
Mô tả vật lý: xi, 182 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.10285
ISBN: 1403985995
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The elements of archaeological conservation /
Tác giả: Cronyn J, M, ,
Mô tả vật lý: xx, 326 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0415012066
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Archaeological approaches to cultural identity /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxv, 317 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0044450168
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Soils in archaeological research /
Tác giả: Holliday Vance T, ,
Mô tả vật lý: xiv, 448 p. : , ill., maps ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 930.128
ISBN: 0195149653 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn