Trang 1 trong 123 kết quả
Sắp xếp theo
Death of a generation :
Tác giả: Howard Jones,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 959.7043
ISBN: 0195052862
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tiến trình lịch sử Việt Nam /
Tác giả: Dương Thành Thông,
Mô tả vật lý: 320tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đại cương lịch sử Việt Nam.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941) /
Tác giả: Trần Nam Tiến,
Mô tả vật lý: 269tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Di tích lịch sử :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 720 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại cương lịch sử văn hóa việt nam .
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần,
Mô tả vật lý: 412tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của phụ nữ /
Tác giả: Phạm Hoàng Điệp,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ- văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 615tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Almanach lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 984tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền ngoại giao cách mạng Việt Nam =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 305tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn