Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Principles of ICD-10-CM coding [electronic resource] /
Tác giả: Deborah J, Grider, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource : , ill.
Ký hiệu phân loại: 616.001
ISBN: 1603599460 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The ADA practical guide to patients with medical conditions [electronic resource] /
Tác giả: edited by Lauren L, Patton, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 617.6
ISBN: 1118245318 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
AACN essentials of critical care nursing /
Tác giả: Marianne Chulay, Suzanne M, Burns, ,
Mô tả vật lý: xx, 579 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 0071447717 (softcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
American Medical Association guide to living with diabetes : preventing and treating type 2 diabetes
Tác giả: American Medical Association , Boyd E, Metzger, [medical editor , Donna Kotulak, managing editor/writer , Pam Brick, writer], ,
Mô tả vật lý: viii, 278 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.462
ISBN: 0471750239
Bộ sưu tập: Sách tham kho
American Medical Association complete guide to prevention and wellness : what you need to know about
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 544 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 613
ISBN: 9780470251300 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Medical management of pregnancy complicated by diabetes /
Tác giả: edited by Donald R, Coustan, ,
Mô tả vật lý: xv, 188 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 618.3
ISBN: 9781580405102 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
American Medical Association complete guide to men's health /
Tác giả: American Medical Association , Angela Perry, medical editor, ,
Mô tả vật lý: ix, 502 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 613.04234
ISBN: 0471414115
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical management of type 1 diabetes.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 266 p. : , ill. (some col.) ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.4
ISBN: 1580404561 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn