Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu về công nghệ GSM và mô phỏng tín hiệu qua kênh truyền Rayleigh Fading trong GSM /
Tác giả: Trần Duy Cường,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chương trình điều khiển số bằng C++ Builder /
Tác giả: Diệp Huy Cường,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Từ điển xã hội học Oxford /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 718tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 301.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Thiết kế và thi công mạch điều khiển thiết bị qua đường dây điện thọai /
Tác giả: Bùi Huy Cường,
Mô tả vật lý: 80 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH