Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Mạng cung cấp và phân phối điện /
Tác giả: Bùi Ngọc Thư,
Mô tả vật lý: 932 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế quy họach cung cấp điện cho Q.10 & Q.11đến năm 2010 /
Tác giả: Lê Hòang Hải,
Mô tả vật lý: 158 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế quy hoạch cung cấp điện cho Quận 5 và Quận 8 thuộc thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 /
Tác giả: Huỳnh Quốc Tuấn,
Mô tả vật lý: 174tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu và đề xuất mô hình điện khí hoá nông thôn vùng đồng bằng /
Tác giả: Vũ Nguyên Thanh,
Mô tả vật lý: 142tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế quy hoạch cung cấp điện cho Quận 2 và Quận 9 đến năm 2010 /
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế quy hoạch cung cấp điện cho quận Gò Vấp thuộc TPHCM đến năm 2010 /
Tác giả: Tăng Tú Dung,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế qhui hoạch cung cấp điện cho quận Gò Vấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 /
Tác giả: Bùi Ngọc Thư,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạng cung cấp và phân phối điện /
Tác giả: Bùi Ngọc Thư,
Mô tả vật lý: 932 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế qui hoạch cung cấp điện cho quận 5 và quận 8 thuộc thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 /
Tác giả: Bùi Ngọc Thư,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy hoạch cải tạo lưới điện quận Tân Bình giai đoạn 2003-2010 /
Tác giả: Bùi Ngọc Thư,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH