Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp trên
Tác giả: Bùi Quang Tuấn,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Vương quốc "xì- trum" /
Tác giả: Bùi Quang Minh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước =
Tác giả: Bùi Công Quang,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428.024333914
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước =
Tác giả: Bùi Công Quang,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428.024333914
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ty kinh doanh địa ốc quận 1 /
Tác giả: Trương Quang Thành,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công ty kinh doanh địa ốc quận 1 /
Tác giả: Bùi Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý: 42 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn