Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài nguyên du lịch /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.479
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch Du Lịch /
Tác giả: BùiThị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 355tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài nguyên du lịch /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 399 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.479
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Du lịch cộng đồng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 398tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tuyến điểm du lịch Việt Nam /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 431tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn