Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu mô hình hp khi x lý nưc thi cho nhà hàng - khách sn bng h thng đưng ng ti Phú
Tác giả: Bùi Thị Hồng Huệ,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu mô hình hp khi x lý nưc thi cho nhà hàng - khách sn bng h thng đưng ng ti Phú
Tác giả: Bùi Thị Hồng Huệ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tiếng gi ca núi :
Tác giả: Bùi Thị Sơn,
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786049842153
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu thu hi tái s dng tinh bt mì t ngun nưc thi làm nguyên liu sn xut góp phn gim
Tác giả: Nguyễn Thị Kiến Trúc,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Khăn Piêu :
Tác giả: Bùi Thị Sơn,
Mô tả vật lý: 165tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9221
ISBN: 9786049777066
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích, thiết kế và xây dng chương trình qun lý các hình thc bán hàng và tiếp thị khách hàng
Tác giả: Bùi Hoàng Xuân,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng v dch v ngân hàng ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Đặng Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Mt s gii pháp hoàn thin marketing dch v (7P) nhm thu hút khách du lch ni đa đến tham quan
Tác giả: Lê Thị Dương,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn