Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Tiếng gọi của núi :
Tác giả: Bùi Thị Sơn,
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9223
ISBN: 9786049842153
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu mô hình hợp khối xử lý nước thải cho nhà hàng - khách sạn bằng hệ thống đường ống tại Phú
Tác giả: Bùi Thị Hồng Huệ,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu mô hình hợp khối xử lý nước thải cho nhà hàng - khách sạn bằng hệ thống đường ống tại Phú
Tác giả: Bùi Thị Hồng Huệ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích, thiết kế và xây dựng chương trình quản lý các hình thức bán hàng và tiếp thị khách hàng
Tác giả: Bùi Hoàng Xuân,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khăn Piêu :
Tác giả: Bùi Thị Sơn,
Mô tả vật lý: 165tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9221
ISBN: 9786049777066
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu thu hồi tái sử dụng tinh bột mì từ nguồn nước thải làm nguyên liệu sản xuất góp phần giảm
Tác giả: Nguyễn Thị Kiến Trúc,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ (7P) nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến tham quan
Tác giả: Lê Thị Dương,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Đặng Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH