Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu mô hình hp khi x lý nưc thi cho nhà hàng - khách sn bng h thng đưng ng ti Phú
Tác giả: Bùi Thị Hồng Huệ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu mô hình hp khi x lý nưc thi cho nhà hàng - khách sn bng h thng đưng ng ti Phú
Tác giả: Bùi Thị Hồng Huệ,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn