Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Dầu nhờn PV Oil /
Tác giả: Bùi Thị Thanh Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TMSXDV Hiệp Sanh /
Tác giả: Bùi Phương Chi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hiện trạng ô nhiễm bụi tại các nút giao thông chính trong TP.HCM-đề xuất biện pháp giảm thiểu bụi
Tác giả: Nguyễn Chí Tài,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của
Tác giả: Bùi Thị Thanh Phương,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quy hoạch nâng cấp, cải tạo ống mục và phân vùng tách mạng kiểm soát thất thoát nước khu vực phường
Tác giả: Phạm Bùi Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Website mua bán sản phẩm thời trang trực tuyến /
Tác giả: Huỳnh Kim Thành,
Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các giải pháp thích hợp quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng /
Tác giả: Bùi Thị Ngọc Phương,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc /
Tác giả: Nguyễn Chí Bền,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786049028816
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải và đề xuất giải pháp cải tiến cho nhà máy tái chế xử lý
Tác giả: Bùi Đoàn Bảo Hưng,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn