Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Mô hình nhà vườn tự động trồng cây nông nghiệp dùng PLC điều khiển /
Tác giả: Bùi Trần Linh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Factors affecting the helping behavior of employees :
Tác giả: Pham Tran To Linh,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chế tạo máy bẻ tay - dê tự động phục vụ lĩnh vực xây dựng /
Tác giả: Lê Khánh Điền,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
What are marketing factors affact decision in learning english ai ila center, Tan Phu Branch? /
Tác giả: Tran My Linh,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn