Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền nam /
Tác giả: Lê Quang Dũng, Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế nhà khoa hóa đại học Tự Nhiên /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, Trương Ngọc Dũng, ,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc văn phòng 194 - 144/22 Điện Biên Phủ /
Tác giả: Hoàng Thành Tâm, Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế phương án điều chỉnh quy hoạch nhà ở /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh, Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 206 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế trụ sở bảo hiểm xã hội Cần Thơ /
Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư A8 Đinh Bộ Lĩnh-P.25 Bình Thạnh Tp.HCM /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, Trần Đình Tư, ,
Mô tả vật lý: 160 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc Tân Thịnh Lợi /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Ngọc Thức, ,
Mô tả vật lý: 194 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Kiến Thành P.13-Quận 6-TP.HCM /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, Phan Hữu Trác, ,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Gia Phú (khối B) /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, Hồ Đắc Cường, ,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Khánh Hội /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, Đinh Xuân Đại, ,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn