Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Nhà điều hành TCT hàng không phía Nam /
Tác giả: Văn Công Danh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
PHỤ LỤC :
Tác giả: Thái Thị Hữu Thông,
Mô tả vật lý: 183 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chung cư 91B thành phố Cần Thơ /
Tác giả: Lê Minh Tùng,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Hưng An,
Mô tả vật lý: 180 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền nam /
Tác giả: Lê Quang Dũng,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Khánh Hội /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà khoa hóa đại học Tự Nhiên /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Kiến Thành P.13-Quận 6-TP.HCM /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trụ sở bảo hiểm xã hội Cần Thơ /
Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 161 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn