Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Hưng dn k thut lp ráp - cài đt nâng cp và bảo trì máy vi tính đi mi /
Tác giả: Nguyễn Thu Thiên,
Mô tả vật lý: 325tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
T chc mt doanh nghip sut ăn công nghip đạt chun /
Tác giả: Phạm Hải Quỳnh,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu k thut ghép kênh quang /
Tác giả: Phạm Châu Minh,
Mô tả vật lý: 96 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ti ưu hóa v trí đt chng sét van bảo v máy biến áp phân phi /
Tác giả: Nguyễn Trí Lâm,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.317
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế và thi công mch đèn giao thông dùng vi điu khin /
Tác giả: Lê Kim Khánh,
Mô tả vật lý: 89 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá nh hưng ca vic s dng thuc bảo v thc vt & phân bón hóa hc trong canh tác cây lúa
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
S tri dy v kinh tế ca Trung Quc và nhng vn đ đt ra cho Vit Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 330.951
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế và thi công h thng thông báo xe trong các building /
Tác giả: Võ Đình Tùng,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát h enzyme ngoi bào và kh năng ký sinh tuyến trùng Meloidogyne spp. ca các chng nm
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trinh,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ngh thut dy tiếng anh hiu qu = :
Tác giả: Bảo Đạt,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9786045870709
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn