Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Tài nguyên môi trưng nông thôn Vit Nam s dng hp lý & bảo v phát trin bn vng /
Tác giả: Đường Hồng Dật, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
S tri dy v kinh tế ca Trung Quc và nhng vn đ đt ra cho Vit Nam. Quyn 1 : sách tham kho
Tác giả: Nguyễn Kim Bảo (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 330.951
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
ng dng h thng thông tin đa lý - GIS đánh giá dư lưng thuc bảo v thc vt trong môi trưng
Tác giả: Nguyễn Thị Y Trúc, ,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Điu tra ô nhim đt,nưc và nh hưng sc kho nông dân do s dng thuc tr sâu và phân bón hoá
Tác giả: Lê Huy Bá, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Kho sát và so sánh kh năng tiết enzyme ngoi bào và ký sinh tuyến trùng ca mt s chng nm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Hạnh, Lê Thị Mai Châm (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá nh hưng ca vic s dng thuc bảo v thc vt & phân bón hóa hc trong canh tác cây lúa
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty c phn dch v lp đt, vn hành và bảo
Tác giả: Bùi Đình Giang, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
K thut sa cha nâng cp & bảo trì máy tính cá nhân /
Tác giả: Bùi Lâm, Phạm Tiến Đạt, Lê Minh Trí, ,
Mô tả vật lý: 502 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Úng dng vin thám và h thng thông tin đa lý xây dng bn đ quy hoc s dng đt giai đon 2005
Tác giả: Lâm Phan Bảo Đông, Lê Thanh Hòa giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s bin pháp marketing nhm nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ti công ty CP in bao bì Đạt
Tác giả: Phạm Thị Thùy Trang, Phạm Hải Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn