Trang 1 trong 89 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp /
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Mô tả vật lý: 543 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 343.036
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh
Tác giả: Phan Thị Trà Mỹ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Danh mục & thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu /
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Mô tả vật lý: 1199 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 514 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn mực và chế độ kế toán
Tác giả: Nguyễn Phương Liên,
Mô tả vật lý: 942 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ /
Tác giả: Quách Thị Bích Như,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 344.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp /
Tác giả: Bộ tài chính,
Mô tả vật lý: 568 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm
Tác giả: Nguyễn Văn Bảo,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ /
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Mô tả vật lý: 807 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn