Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Tài hoa trẻ(1 tháng 4 kỳ ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn giảng dạy nghề nuôi cá cho thanh thiếu niên, học sinh-sinh viên sau cai nghiện /
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 290 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 371.425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế học vi mô :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục phòng chống ma túy các chất gây nghiện ở các trung tâm học tập cộng đồng /
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 362.29
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế chính trị Mac-Lênin :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 510 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 335.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Triết học Mác - Lênin T2 :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 100
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục học đại cương :
Tác giả: Nguyễn Sinh Huy,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 374.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam /
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 335.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học vĩ mô :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 230 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giới thiệu luật giáo dục đại học :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 344.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn