Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Sams teach yourself Java in 24 hours
Tác giả: Cadenhead Rogers, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (vi, 419 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0132841703
Bộ sưu tập: Sách điện tử
AppleSams teach yourself Microsoft Office FrontPage 2003 in 24 hours /
Tác giả: Cadenhead Rogers,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0672325527
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself programming with Java in 24 hours /
Tác giả: Cadenhead Rogers, ,
Mô tả vật lý: 5xiv, 558 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.71262
ISBN: 0672328445 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself Java in 21 days (covering Java 8) /
Tác giả: Cadenhead Rogers, ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780672337109 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself C++ in 24 hours
Tác giả: Cadenhead Rogers, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 444 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672331853
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself Java in 21 days :
Tác giả: Cadenhead Rogers, ,
Mô tả vật lý: xvi, 698 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0672335743
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself C++ in 24 hours /
Tác giả: Liberty Jesse, ,
Mô tả vật lý: viii, 444 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672333317 (pbk. w/CD)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself Java in 24 hours /
Tác giả: Cadenhead Rogers, ,
Mô tả vật lý: vi, 419 p. : , col. ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0672335751 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sams teach yourself Java 6 in 21 days /
Tác giả: Cadenhead Rogers, ,
Mô tả vật lý: xviii, 697 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0585130175 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Movable Type 3 bible /
Tác giả: Cadenhead Rogers,
Mô tả vật lý: 410 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764573888
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn