Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cao c IMPACT /
Tác giả: Nguyễn Hiếu Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cao c Inpact /
Tác giả: Trần Đức Thanh Tùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cao c văn phòng Gemadept /
Tác giả: Phạm Tấn Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mô phng kinh doanh /
Tác giả: Cao Hào Thi,
Mô tả vật lý: 155tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.40352
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân loi rác ti ngun & x lý rác hu cơ thành phân compost ti phưng 2, Tp Cao Lãnh, tnh Đng
Tác giả: Lê Thị Hồng Hảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun lý d án /
Tác giả: Cao Hào Thi,
Mô tả vật lý: 164tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Gii pháp nâng cao hiu qu kim soát ni b trong hot đng thu thuế ti chi cc thuế qun 9, Thành
Tác giả: Ngô Thị Thanh Hảo,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mô phng kinh doanh /
Tác giả: Cao Hào Thi,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.40352
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá hin trng và đ xut gii pháp nâng cao hiu qu qun lý h thng dch v thu gom, x lý
Tác giả: Bùi Thị Mai,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun lý d án /
Tác giả: Cao Hào Thi,
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN: 9786047333349
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn