Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Phân loại rác tại nguồn & xử lý rác hữu cơ thành phân compost tại phường 2, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tác giả: Lê Thị Hồng Hảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn