Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng & tình hình kinh doanhtaij Cty tại công ty CP
Tác giả: Nguyễn Anh Sang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu chiến lược quảng cáo nhằm xây dựng thương hiệu cho khách hàng tại công ty cổ phần truyền
Tác giả: Bùi Thị Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản trị hàng tồn kho ống nhựa tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen /
Tác giả: Cao Quảng Sang,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.787
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tổng hợp trực tiếp vật liệu tổ hợp graphene oxide trên nền ống nano titanium dioxide từ graphite
Tác giả: Nguyễn Thị Vân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 662.92
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Quảng cáo sáng tạo những hình mẫu quảng cáo thành công nhất thế giới = :
Tác giả: Pricken Mario,
Mô tả vật lý: 250tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tổng hợp trực tiếp tổ hợp Graphen Oxit bị khử / ống NaNO TiO2 từ Graphit Oxit như một chất quang xúc
Tác giả: Nguyễn Thị Vân,
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao sự gắn bó của người lao động làm việc trong hệ thống ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ
Tác giả: Nguyễn Minh Sang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn