Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa-Phần 2-Tiện, phay, bào /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết chuyên môn nghề tiện /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 671.53
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vật liệu cơ khí /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời /
Tác giả: Sullivan Luke,
Mô tả vật lý: 565tr. : , Minh họa ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 659.132
ISBN: 9786045971147
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề điện - điện tử /
Tác giả: Dương Đức Lân,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết chuyên môn nguội sữa chữa - Phần I :
Tác giả: Vũ Xuân Hùng,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.9
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề động lực - cơ khí /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.807
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Điện kỹ thuật :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dung sai lắp ghép :
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH