Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiu qu hot đng tín dng cá nhân ti NH TMCP Sacombank CN Sài Gòn - P.GD Nguyn Cư Trinh
Tác giả: Châu Minh Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thí nghim vt lý đi cương /
Tác giả: Nguyễn Dương Hùng,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá s hài lòng ca khách hàng cá nhân v cht lưng dch v tin gi ti VPBANK Nguyn Thái
Tác giả: Phan Thị Minh Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn