Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu ứng dụng qui trình công nghệ kết hợp hóa và sinh học kỵ khí có giá thể tiếp xúc xử
Tác giả: Đinh Văn Hậu,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
So sánh khả năng xử nước thải chứa tinh bột ở quy mô phòng thí nghiệm của một số chế phẩm xử
Tác giả: Đinh Văn Thanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vận dụng phương pháp đánh giá chu trình sản phẩm (lca) để góp phần quản môi trường ngành nuôi
Tác giả: Võ Thị Mỹ Duyên,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hiện trạng tài nguyên nước và giải pháp quản hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm
Tác giả: Bùi Thị Ly Na,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hiện trạng về đề xuất một số giải pháp quản môi trường khu công nghiệp Nhơn Hội /
Tác giả: Chế Đình Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường Tp Nha Trang tỉnh Khánh Hòa từ nay đến năm 2020 /
Tác giả: Chế Đình Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải
Tác giả: ĐinhSao Mai,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế, chế tạo máy khắc laser phục vụ ngành thuộc da /
Tác giả: Nguyễn Mai Thanh Bình,
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.9023
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khả năng áp dụng HTQLMT ISO 14001 :
Tác giả: Chế Đình Lý,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thống kê và xử dữ liệu môi trường = :
Tác giả: Chế Đình Lý,
Mô tả vật lý: 307tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.70072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn