Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố tác động đến dự toán ngân sách của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực thành phố Hồ
Tác giả: Chu Hoàng Minh,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Học nhanh Flash 8 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
PL/SQL Oracle.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh,
Mô tả vật lý: 380tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Trang đời huyền thoại /
Tác giả: Hoàng Minh Nhân,
Mô tả vật lý: 750 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 362.3597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tự học 600 chữ Kanji căn bản /
Tác giả: Hoàng Quỳnh,
Mô tả vật lý: 269tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 495.681
ISBN: 9786049557347
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hạ tầng cơ sở nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Sinh lí học thực vật /
Tác giả: Vũ Văn Vụ,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 571.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các kỹ thuật ứng dụng trong Flash và Dreamweaver /
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh,
Mô tả vật lý: 516 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình quản lý danh mục đầu tư /
Tác giả: Hoàng Văn Quỳnh,
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 9786047915897
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế trò chơi với Flash /
Tác giả: Lê Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 420 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn