Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Tâm lý học tư pháp :
Tác giả: Chu Liên Anh,
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 340.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ chế biến thực phẩm thuỷ sản.
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 664.94
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các trường đại học tự chủ tài chính tại
Tác giả: Hoàng Thị Liên Phương,
Mô tả vật lý: 137tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Công nghệ chế biến thực phẩm thuỷ sản.
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 664.94
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xét nghiệm vi sinh lâm sàng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9041
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tâm lý học tư pháp :
Tác giả: Chu Liên Anh,
Mô tả vật lý: 168tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 340.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn