Trang 1 trong 47 kết quả
Sắp xếp theo
Ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ;
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047000661
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam /
Tác giả: Dương Phú Hiệp,
Mô tả vật lý: 286 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 335.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình phụ gia thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Phú Đức,
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 664.06
ISBN: 9786047351824
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài giảng sản phụ khoa.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 618.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc /
Tác giả: Nguyễn Chí Bền,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786049028816
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 549tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045001400
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử thế giới trung đại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 909
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Văn hóa dân gian dân tộc Mường Phú Thọ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 647tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 97896049028199
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bí quyết của các tỷ phú tự thân lập nghiệp ông chủ các hãng Apple, Starbucks, Red Bull...kiếm được 1
Tác giả: Sviokla John,
Mô tả vật lý: 359tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9786047731220 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở thiết kế và gia công cơ khí :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 347tr. : , hình vẽ ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN: 9786049502408 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn