Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu quy trình chiết tách Pectin từ lá xương rồng bàn chải( Opuntina dillenII) và khảo sát khả
Tác giả: Lương Huỳnh Ngọc Diễm , Chu Thị Bích Phương(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng, ,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tố ưu hóa quá trình tách chiết anthocyanin từ hoa bụt giấm, khảo sát khả năng kháng oxy
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Cúc, Chu Thị Bích Phượng (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản
Tác giả: Lê Phúc Nguyên, Chu Thị Bích Phượng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Sinh học phân tử tế bào và hóa sinh 1 /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Đức Hạnh, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành công nghệ sản xuất nguyên liệu thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Nguyễn Thị Thu Hương, Chu Thị Bích Phượng, ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và xác định một số tính chất của pectin thu được. /
Tác giả: Lê Minh Thiện, Chu Thị Bích Phương(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 72tr ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn