Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP NHỰA ĐÔ THÀNH /
Tác giả: Nguyễn Đức Nam,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề điện - điện tử /
Tác giả: Dương Đức Lân,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế chung cư An Bình thị xã Thủ Dầu Một Bình Dương /
Tác giả: Nguyễn Hồng Đức,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống pin mặt trời /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đức,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ mặn của chủng vi khuẩn quang dưỡng tía không lưu
Tác giả: Võ Thị Lan,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.32
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH