Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t nh hưng đến sự hài lòng ca ngưi np thuế đi vi ci cách th tc hành chính thuế
Tác giả: Cao Thị Mai Hiên,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ca mt s nhà máy chế biến m cao su trên đa bàn huyn Phú
Tác giả: HuỳnhSơn Tùng,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr nhân sự ca b phn thương mi ti công ty c
Tác giả: Ngô Ngọc Thùy Vy,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu hin trng và sự nh hưng đến môi trưng ca vic giết m gia súc gia cm t phát trên
Tác giả: Dương Tấn Đạt,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng, d án cht thi nguy hi và đ xut các gii pháp đm bo sự hài hòa gia phát
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến kh năng cnh tranh trong cách doanh nghip xây dng nh và va trên đa
Tác giả: Dương Hiển Sự,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến tiến đ thc hin các d án giao thông đưng b s dng vn ngân sách nhà
Tác giả: Dương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Cm nang pháp lut giao thông đưng b :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 343.094
ISBN: 9786045734421 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn