Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng, dự án chất thải nguy hại và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa phát
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với cải cách thủ tục hành chính thuế
Tác giả: Cao Thị Mai Hiên,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hiện trạng và sự ảnh hưởng đến môi trường của việc giết mổ gia súc gia cầm tự phát trên
Tác giả: Dương Tấn Đạt,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong cách doanh nghiệp xây dựng nhỏ và vừa trên địa
Tác giả: Dương Hiển Sự,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của bộ phận thương mại tại công ty cổ
Tác giả: Ngô Ngọc Thùy Vy,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Phú
Tác giả: HuỳnhSơn Tùng,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà
Tác giả: Dương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cẩm nang pháp luật giao thông đường bộ :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 343.094
ISBN: 9786045734421 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH