Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công hệ thống báo điểm qua đường điện thoại /
Tác giả: Huỳnh Văn Đông,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế quy hoạch mạng lưới cấp nước khu du lịch cao cấp Đồi Hoa Sim địa điểm: xã Dương Tơ, huyện
Tác giả: Lâm Xê Bào,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát /
Tác giả: Dương Yến Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 400 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 343.094
ISBN: 9786047620562
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945 /
Tác giả: Đỗ Quang Hưng,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 079.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà
Tác giả: Dương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Vận tải - Giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải /
Tác giả: Dương Hữu Hạnh,
Mô tả vật lý: 473 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cẩm nang pháp luật giao thông đường bộ :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 343.094
ISBN: 9786045734421 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Điều khiển thiết bị và cảnh báo cháy qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Huỳnh Quốc Dũng,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381537
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn