Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu
Tác giả: Dương Quốc Khánh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ xe v. car của công ty cổ phần
Tác giả: Trần Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hệ thống điều khiển thiết bị điện qua đường dây điện lực - phần thu /
Tác giả: Đinh Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu
Tác giả: Dương Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chế độ chính trị Trung Quốc /
Tác giả: Doãn Trung Khanh,
Mô tả vật lý: 143tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 320.951
ISBN: 9786045802792
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực trạng và giải pháp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bình Dương /
Tác giả: Đào Quốc Khởi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn