Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại tổng công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Nhơn,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tìm hiểu về nghi thức lễ tục ở Phú Yên /
Tác giả: Dương Thái Nhơn,
Mô tả vật lý: 244tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045373644
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đồng dao ở Phú Yên /
Tác giả: Dương Thái Nhơn,
Mô tả vật lý: 615tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049070914
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian Phú Yên /
Tác giả: Nguyễn Định,
Mô tả vật lý: 654tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045900888
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn