Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Gii pháp nâng cao đng lc làm vic cho điu dưng viên ti bnh vin đa khoa trung tâm Tin Giang
Tác giả: Dương Thị Ánh Tuyết,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế Đưng qua hai đim A-B /
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Tuyết,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến hiu qu hot đng kinh doanh ca các doanh nghip va và nh ti Thị xã
Tác giả: Nguyễn Thị Thuyết Nhung,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến quyết đnh la chn dch v kế toán ca các doanh nghip nh và va thành
Tác giả: Dương Thị Tuyết Loan,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn