Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t nh hưng đến hiu qu hot đng kinh doanh ca các doanh nghip va và nh ti Thị xã
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao đng lc làm vic cho điu dưng viên ti bnh vin đa khoa trung tâm Tin Giang
Tác giả: Dương Thị Ánh Tuyết , Lê Kinh Vĩnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế Đưng qua hai đim A-B /
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Tuyết giáo viên hướng dẫn, Đinh Văn Vinh, ,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn