Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công mch điu khin thiết b qua đưng dây đin thai /
Tác giả: Bùi Huy Cường,
Mô tả vật lý: 80 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mch điu khin thiết b qua đưng dây đin thai /
Tác giả: Trương Hùng Cường,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hot đng giao nhn hàng hóa quc tế bng đưng hành không ti công ty TNHH Đnh Vàng /
Tác giả: Hà Thị Mỹ Duyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thí nghim vt lý đi cương /
Tác giả: Nguyễn Dương Hùng,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích hot đng kinh doanh đ g ni tht ti th trưng Anh ca Công ty Nam Vit /
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut nưc ung dinh dưng tăng cưng hp thu Lycopene t cà chua, dưa hu, gc và chế
Tác giả: Nguyễn Xuân Nam,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sn khoa hình minh ha /
Tác giả: Dương Thị Cương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 618.2
Bộ sưu tập: Sách đin t
Vt lý đi cương :
Tác giả: Nguyễn Thị Bé Bảy,
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 20.5 cm
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích quy trình giao nhn hàng nhp nguyên container bng đưng bin ti công ty TNHH giao nhn
Tác giả: Bùi Thị Huyền Hoanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Bài ging sn ph khoa.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 618.2
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn