Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển
Tác giả: Lê Thị Vân Anh, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL)
Tác giả: Từ Thị Thảo Dung, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động của quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH H&T Quốc
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nhảy cao : Sách chuyên khảo dùng cho huấn luyện viên, vận động viên, giáo viên và sinh viên đại học
Tác giả: Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Thị Xuân Phương, ,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 793.432
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Marketing căn bản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hành vi tiêu dùng /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 164tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu marketing /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn