Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản /
Tác giả: Trần Thị Thanh Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 639.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm /
Tác giả: Trần Thị Thúy Diễm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính.
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính phần 3 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr . ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính phần 2 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính phần 4 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình công tác biên tập /
Tác giả: Dương Thị Thanh Thủy,
Mô tả vật lý: 422tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 070.41
ISBN: 9786047345687
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở khu phố 2 số 921/10 đường 30/4 - phường 11-
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuy,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý khu công nghiệp thân thiện môi trường hứơng đến phát triển bền
Tác giả: Phạm Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính phần 1 /
Tác giả: Dương Thị Hà Mai Trâm,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn