Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và các giải pháp nâng cao biệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ái,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy tình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng
Tác giả: Huỳnh Tấn Lâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển
Tác giả: Lê Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường đi qua 2 điểm H-V /
Tác giả: Nguyễn Văn Hồ Vũ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường ô tô /
Tác giả: Nguyễn Văn Bình,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ
Tác giả: Đào Văn Tuyết,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề điện - điện tử /
Tác giả: Dương Đức Lân,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vật liệu điện - điện tử /
Tác giả: Dương Vũ Văn,
Mô tả vật lý: 306 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.30284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức door to door bằng
Tác giả: Nguyễn Văn Cho,
Mô tả vật lý: 68 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 382.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương /
Tác giả: Dương Hữu Hạnh,
Mô tả vật lý: 447 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 387.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn