Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Beginning ASP.NET 2.0 e-commerce in C# 2005 /
Tác giả: Darie Cristian,
Mô tả vật lý: 681 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1590594681
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft AJAX Library essentials
Tác giả: Brinzarea Bogdan, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Build your own ASP.NET 3.5 web site using C# & VB, 3rd edition
Tác giả: Darie Cristian, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2
ISBN: 9780980455212
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beginning ASP.NET E-Commerce in C# :
Tác giả: Darie Cristian, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 709 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1430210737
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beginning PHP and MySQL e-commerce
Tác giả: Darie Cristian, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1430202912
Bộ sưu tập: Sách điện tử
AJAX and PHP
Tác giả: Brinzarea Bogdan, ,
Mô tả vật lý: iv, 294 p. : , ill. (some col.).
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 9781847197726
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The programmer's guide to SQL
Tác giả: Darie Cristian, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Build your own ASP.NET 4 website using C# & VB, 4th edition
Tác giả: Darie Cristian, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9780987153036
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Build your own ASP.NET 2.0 web site using C# & VB,
Tác giả: Darie Cristian, ,
Mô tả vật lý: 712p.
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0521624037
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Professional search engine optimization with PHP :
Tác giả: Sirovich Jaimie,
Mô tả vật lý: xxi, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0470100923 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn