Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Commutative algebra with a view toward algebraic geometry /
Tác giả: David Eisenbud, ,
Mô tả vật lý: xvi, 785 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 9781461253501
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The geometry of schemes /
Tác giả: David Eisenbud, Joe Harris, ,
Mô tả vật lý: x, 294 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/5
ISBN: 0387986375 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The geometry of syzygies : a second course in commutative algebra and algebraic geometry /
Tác giả: David Eisenbud, ,
Mô tả vật lý: xvi, 243 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0387222154 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Geometry of Schemes /
Tác giả: David Eisenbud, Joe Harris,
Mô tả vật lý: 294
Ký hiệu phân loại: 516.35
ISBN: 0387986375
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn