Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Novell Zenworks 7 suite administrator's handbook /
Tác giả: Dayley Brad,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.438
ISBN: 0672328461
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Novell ZENworks for Servers 3 :
Tác giả: Dayley Brad,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.438
ISBN: 0789729865
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Python phrasebook :
Tác giả: Dayley Brad, ,
Mô tả vật lý: v, 275 p. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672329107 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Novell ZENworks for Desktops 4 :
Tác giả: Dayley Brad,
Mô tả vật lý: 579 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0789729857
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Security+ /
Tác giả: Dayley Brad,
Mô tả vật lý: 484 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0789729105
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Photoshop CS6 bible
Tác giả: Dayley Lisa DaNae, ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 1065 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Photoshop cc bible /
Tác giả: Dayley Lisa DaNae, ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 1118643690 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Python phrasebook :
Tác giả: Dayley Brad, ,
Mô tả vật lý: v, 275 p. :, ill. ;, 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13/3
ISBN: 0672329107 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn