Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu quy trình giao nhn hàng nguyên container bng đưng bin
Tác giả: Lê Thị Vân Anh, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy trình t chc theo dõi vic thc hin các hp đng nhp khu ca xí nghip dch v cng & cung
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo, Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp hoàn thin hot đng ca quy trình giao nhn hàng hóa xut nhp khu bng đưng
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng và mt s gii pháp nhm hoàn thin qun tr ngun nhân lc ti Công ty C Phn Đu tư
Tác giả: Hoàng Lan , Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thc trng và đ xut nhng gii pháp nhm hoàn thin hơn cho hot đng qun tr ngun
Tác giả: Nguyễn Khánh Duy, Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng và mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca công ty cơ đin lanh
Tác giả: Nguyễn Hữu Thịnh, Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nâng cao cht lưng chăm sóc khách hàng ti Công ty giao nhn vn ti Giai điu -
Tác giả: Lê Trần Đặng Thùy Dung, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn