Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình t chc theo dõi vic thc hin các hp đng nhp khu ca xí nghip dch v cng & cung
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu hot đng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thương mi c phn Đông Nam Á /
Tác giả: Đoàn Thị Thanh Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hoàn thin quy trình nhp khu ca Công ty thương mi dch v Đi Trưng Phát /
Tác giả: Tào Thị Thúy Lành,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Marketing căn bn /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu quy trình giao nhn hàng nguyên container bng đưng bin
Tác giả: Lê Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích hot đng qun tr ngun nhân lc ti công ty TNHH xây dng cơ đin Trí Trung. /
Tác giả: Trần Thị Hiển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao dch v chăm sóc khách hàng ti phòng khám đa khoa An Khang. /
Tác giả: Ngô Thị Mỹ Ngân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng thương hiu ngân hàng thương mi c phn DAIABANK giai đon 2012-2015. /
Tác giả: Nguyễn Khánh Vi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thc trng và gii pháp xut khu đ g sang Hoa K ca công ty TNHH mt thành viên Trúc
Tác giả: Võ Thị Hữu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp nhm nâng cao hiu qu ca nghip v huy đng vn ti ngân hàng Nam Á- Phòng
Tác giả: Ngô Thị Tuyết Nhi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn