Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Hin trng ô nhim bi ti các nút giao thông chính trong TP.HCM-đ xut bin pháp gim thiu bi
Tác giả: Nguyễn Chí Tài,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu hot đng qung cáo ti công ty TNHH TMDV qung cáo Phưng Tùng /
Tác giả: Trịnh Thị Thúy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mô hình máy phát đin dùng năng lưng gió /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương,
Mô tả vật lý: 54 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu công ngh x lý nưc mt ô nhim hu cơ và dinh dưng nhm phc v cho cp nưc sinh hot
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 188tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng tín dng ti NH Nông nghip & PTNT chi nhánh Tây SG /
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Quy đnh pháp lut v x lý tài sn bo đm là bt đng sn trong hot đng ca t chc tín dng /
Tác giả: Nguyễn Duy Cảnh,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu kh năng áp dng HTQLMT ISO 14001 :
Tác giả: Chế Đình Lý,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
D đnh khi nghip bng phương thc nhưng quyn thương mi ca sinh viên trưng đi hc Công ngh
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: 186tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Determinants influencing career choices of adolescents and young employees in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Dinh Thi Nguyen Phuong,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng dch v tuyên truyn h tr ngưi np thuế ti cc thuế tnh Bình
Tác giả: Vũ Thị Lan Phương,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn