Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Handbook for the McGraw-Hill guide :
Tác giả: Roen Duane H, ,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9780077424305
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Handbook for the McGraw-Hill guide: writing for collegr, writing for life
Tác giả: Roen Duane,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780077424305
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn